Thermografie

Met behulp van een infraroodcamera worden warmtebeelden van uw woning gemaakt; dit zowel buiten als binnen. Tijdens dit proces brengt de camera alle constructiefouten in beeld. Indien u dit wenst, maken wij een duidelijk verslag met beeldmateriaal op . Voorbeelden van veelvoorkomende constructiefouten :

Koudebruggen

Een koudebrug is een plaats aan een gebouw waar, door slechte thermische isolatie, warmteoverdracht kan plaatsvinden. Koudebruggen kunnen plaatselijk een groot warmteverlies veroorzaken, waardoor luchtcondensatie en andere vochtproblemen kunnen optreden. Wanneer de constructie gerealiseerd is, kunnen koudebruggen door middel van thermografie gevonden worden, want daar is de oppervlaktetemperatuur afwijkend.

Isolatie

Wanneer men isoleert, moet men ervoor zorgen dat de isolatie de woning volledig omhult. Hiervoor is het noodzakelijk dat alle isolatie op elkaar aansluit. In de praktijk gebeurt dit niet altijd zodat uw woning niet voldoende is geïsoleerd en de energierekening flink oploopt. Door thermografie worden deze problemen zichtbaar en kan er iets aan gedaan worden.

Waterinfiltratie

Bij waterinfiltratie in de gevelsteen van een gebouw, daalt de isolerende waarde van het gebouw. Het is dus belangrijk uw gebouw zo snel mogelijk hiertegen te beschermen door hydrofuge of schilderwerken.

Opsporen van luchtlekken

Luchtlekken in een huis kunnen lekkage of geluidsoverlast veroorzaken. Bovendien kost het u onnodig veel geld doordat er warmte weglekt. In feite lekt er dus lucht naar buiten die zijn warmte nog niet heeft afgegeven aan de koude lucht. Zie ook Luchtdichtheidstesten

Controle zonnepanelen

Met behulp van een thermische camera voorzien van een telelens, sporen we eventuele defecten en bijhorend energieverlies op. Zo bent u zeker dat uw installatie correct functioneert en u uw investering in de kortst mogelijke tijd hebt terugverdiend.