Cameraonderzoek

Rioolcamera

Denys detectie en inspectietechniek beschikt over een uiterst moderne rioolcamera. Het toestel kan ingezet worden bij inspectie van afvoerleidingen, ventilatiekanalen, schoorstenen en machines. Met zijn 180° zwenkbare en 360° roterende camerakop zijn ook de kleinste gebreken op te sporen. Deze camera biedt de oplossing voor het bekijken van aftakkingen in leidingenstelsels (bijvoorbeeld na relining). Dit alles kan zeer eenvoudig digitaal vastgelegd worden.

Deze camera is geschikt voor onderzoeken in afvoeren met diameter tussen de 50mm en 250mm.

Endoscopie

Voor allerhande toepassingen gebruiken we een endoscoop (olympus Iplex) met hoge beeldkwaliteit. Deze kan o.a. ingezet worden in buizen en afvoeren met diameter vanaf 8mm of om via een klein boorgat afgesloten ruimtes te inspecteren.

Ook hier kunnen de beelden digitaal worden vastgelegd en kan een rapport worden opgemaakt.