Blowerdoor (luchtdichtheidstest)

Een BlowerDoor Test is een objectieve methode om luchtlekken, warmteverliezen en vochtproblemen in de woning te onderzoeken. Het is tevens een neutrale en objectieve meting om de kwaliteit van de bouwwerken te bepalen. Ondertussen is iedereen overtuigd van het nut van isolatie. Maar welk nut heeft isolatie als de koude lucht gewoon via verschillende luchtlekken binnenkomt?!? Immers, vele kleine verliezen vormen ook een groot verlies! In de winter koelt uw huis af, in de zomer warmt uw huis op wat voor een hoog energieverbruik zorgt (verwarming/airco).

Indien de woning 15 % luchtdichter gemaakt wordt, daalt het energieverbrkuik met 10 %.

BLOWERDOORTEST : de voordelen

 • De blowerdoortest is ideaal om in koude periodes het warmteverlies te beperken en om vochttoename in de constructie door convectie, eventueel gevolgd door schimmelontwikkeling en bouwschade, te vermijden. Deze kunnen op termijn tot problematische vochtproblemen leiden.
 • De blowerdoortest zorgt voor een efficiënter ventilatiesysteem omdat het luchtverlies via kieren en spleten wordt beperkt.
 • Meer wooncomfort & minder tochtgevoel.
 • Geen te droge binnenlucht meer in de winter.
 • Geen te hoge kamertemperatuur meer tijdens warme periodes.
 • Minder last van stof, zand, schimmelsporen enz. en een betere geluidsisolatie.
 • De blowerdoortest verhoogt uw veiligheid bij brand. Rook en zuurstof kunnen minder snel binnendringen en de brandweerstand neemt toe.
 • De Blower Door Test is een neutrale en objectieve meting om de kwaliteit van de bouwwerken te bepalen. Ideaal als test bij oplevering van de werken.
 • Door het uitvoeren van een blowerdoortest verkrijgt u een gunstiger EPC attest

BLOWERDOORTEST : De methode

 • De blowerdoortest wordt uitgevoerd in een gebouw om de luchtdichtheid ervan te controleren. De Blowerdoor wordt in de buitenschil in een deur -of raamopening geplaatst. Met een metalen kader en rubberen afdichting wordt een luchtdichte plaatsing gegarandeerd.
 • Met behulp van een specifieke ventilator wordt eerst lucht in (meting onderdruk) & daarna uit (meting overdruk) de woning gepompt. Bij onderdruk probeert de buitenlucht in de woning te komen (koude lucht naar binnen), bij overdruk probeert de binnenlucht naar buiten te gaan (warmteverlies). De ventilator zorgt voor een luchtdrukverschil van 50 Pascal tussen de woning en de buitenlucht. Dit staat gelijk aan een druk van 5 kg/m² op de gevels van de woning. 
Eens de gewenste onder- of overdruk bereikt is, zal de blowerdoor meten hoeveel lucht men moet blijven uit- of inblazen om de onder- of overdruk te behouden. Deze meting doen we bij verschillende drukpunten (van 10 Pa tot 100 Pa).
 • Door de n50 waarde te meten kan men bepalen hoe vaak de lucht, in het beschermd volume van een gebouw, gewisseld wordt per uur.
 • Tijdens deze metingen worden met behulp van een infraroodcamera (FLIR B335) luchtlekken en vochtproblemen opgespoord. Samen met de bouwheer of opdrachtgever zoeken we naar mogelijke oplossingen voor de vastgestelde verliezen.
 • Na afloop van de test wordt een gedocumenteerd attest opgemaakt dat als bewijsstuk kan dienen in het kader van de EPB berekening.
 • De Blower Door Test is een neutrale en objectieve meting om de kwaliteit van de bouwwerken te bepalen. Ideaal als test bij oplevering van de werken.

Blowerdoor test en E-peil (EPB)

 • Met een blowerdoor test kan u het E-peil van de woning laten dalen. Voor de meeste nieuwbouw woningen is dat  met 5 tot 12 punten.
 • In de EPB wordt voor de luchtdichtheid een standaardwaarde gebruikt
  (standaard = 12 m³/h per m²).
 • Met behulp van specifieke BlowerDoor metingen (Meting A conform NBN EN 13829 en specificaties van het VEA) wordt dit cijfer dan exact berekend.
 • In 99 % van alle metingen geeft dit cijfer een beter resultaat, wat resulteert in een lager E(nergie)-peil.
 • Indien uw EPB verslaggever de Blowerdoor Test uitvoert om te dienen als bewijsstuk in het kader van de EPB berekening moet dit gebeuren vóór het indienen van de definitieve berekening bij het Vlaams EnergieAgentschap (VEA)